Citation Hunt

Následující úryvek článku Wikipedie není podložen věrohodným zdrojem. Zkusíte ho dohledat?

Stisknutím tlačítka Chápu! můžete přejít na Wikipedii a úryvek opravit, tlačítkem Další! zobrazíte jiný úryvek. Ať se daří!

V článku Nikolaj Sergejevič Trubeckoj:

"

V roce 1916 se habilitoval v oborech srovnávací lingvistika a sanskrt. V roce 1920 emigroval do Bulharska, kde se stal docentem slovanské filologie na univerzitě v Sofii. V letech 1922 až 1938 byl profesorem na vídeňské univerzitě. Zemřel v roce 1938 po výslechu na gestapu.[zdroj?]