Citation Hunt

הקטע הבא מוויקיפדיה אינו מגובה במקור אמין. אפשר להיעזר בך למצוא מקור כזה?

נא ללחוץ על יש לי! כדי לעבור לוויקיפדיה ולתקן את הקטע, או על הלאה! כדי לראות קטע אחר. בהצלחה!

בדף Lonely Day:

"

בניגוד לרוב שירי הלהקה, הכותב והסולן הראשי הוא גיטריסט הלהקה, דארון מלכיאן. השיר מתאפיין בנגינה שקטה יחסית, ובשירה עדינה. בניגוד לשמועות, דארון לא כתב את השיר לאחיו, מכיוון שהוא בן יחיד[דרוש מקור].