Citation Hunt

הקטע הבא מוויקיפדיה אינו מגובה במקור אמין. אפשר להיעזר בך למצוא מקור כזה?

נא ללחוץ על יש לי! כדי לעבור לוויקיפדיה ולתקן את הקטע, או על הלאה! כדי לראות קטע אחר. בהצלחה!

בדף נתן אליהשווילי:

"

אליהשוולי נולד בשנת 1893 בעיירה צחינוואלי שבגאורגיה. בילדותו למד בחדר. השד"ר הרב אברהם חוולס הבחין בכישרונו של הצעיר, ולקח אותו עמו לישיבת ה״חפץ חיים״ בראדין, שם למד כשנה, וכן למד בבית המדרש למורים בווילנא. הרב אמר עליו: ״בין תלמידי הרבים, הצטיין מילדותו בכישרונותיו ובשקידתו על התנ״ך ועל התלמוד - אחד ושמו נתן״.[1] כאשר עלה נתן לארץ נתן בידיו הרב חוולס, מכתב המלצה אל הרב קוק שאותו הכיר מימי לימודיהם המשותפים[דרוש מקור].