Citation Hunt

הקטע הבא מוויקיפדיה אינו מגובה במקור אמין. אפשר להיעזר בך למצוא מקור כזה?

נא ללחוץ על יש לי! כדי לעבור לוויקיפדיה ולתקן את הקטע, או על הלאה! כדי לראות קטע אחר. בהצלחה!

בדף בה"ד החינוך והנוער:

"

במקור, היה הבה"ד ממוקם במחנה שערי אברהם, סמוך לצומת מסמיה. לאחר מכן עבר למחו"ה אלון שבגליל, משם למתקן אל"ח בעכו; וחזרה לשערי אברהם[דרוש מקור]. ביולי 2015 עבר בה"ד החינוך והנוער אל עיר הבה"דים.