साइटेसन हन्ट

तलको विकिपिडिया पाठ खण्ड भरपर्दो सन्दर्भद्वारा सान्दर्भिक गरिएको छैन। के यो भेटाउन सक्नुहुन्छ?

मैले यो भेटाएँ! मा क्लिक गर्नुहोस् र विकिपिडियामा गएर पाठ खण्डलाई सुधार गर्नुहोस्, या अर्को! मा क्लिक गर्नुहोस् र अर्को हेर्नुहोस्। शुभकामना!

पृष्ठ लामपुछ्रे तारामा:

"

लामपुछ्रे तारा सौरमण्डलीय निकाय हो जो दुङ्गा, धुलो, हिउँ र ग्यासका बनेका भए साना-साना खण्ड हुन्छन्[स्रोत नखुलेको]। यो ग्रहका समान सूर्यको परिक्रमा गर्दछन्[स्रोत नखुलेको]। साना पथ भएका लामपुछ्रे तारा सूर्यको परिक्रमा एक अण्डाकार पथमा लगभग ६देखि २०० वर्षमा पूर्ण गर्दछन् । केही लामपुछ्रे ताराको पथ परबलयाकार हुन्छ र त्यो मात्र एक पल्ट नैं देखिन्छन्। लामा पथ भएका लामपुछ्रे तारा एक परिक्रमा गर्नमा हजारौं वर्ष लगाउँछन्।